Advisory Board

Advisory Board


Få støtte til den strategiske planlægning!


 

 

Hos Kirstei Consulting fokuserer vi på Mindre og Mellemstore Virksomheder - både enkeltmandsvirksomhed eller virksomhed i selskabsform. Mange af disse er ikke lovpligtig til at etablere en bestyrelse. Men ejeren / ledelsen har fortsat behov for at få drøftet en række stategiske og operationelle problemstillinger omkring virksomhed med andre. Her kommer et Advisory Board til sin ret.

 

Lad os slå fast, at der er forskel på et Advisory Board og en formel bestyrelse (også selv om denne ikke er lovpligtig for virksomheden). En bestyrelse har en lovbestemt ret til at agere og udøve indflydelse i et aktie- og anpartsselskab, der især indbefatter et økonomisk og juridisk medansvar samt tilsynspligten.

 

Et Advisory Board har ikke dette ansvar, men skal udelukkende fungere som sparringspartner og rådgiver og kan derfor være mere uformelle for deltagerne. Et Advisory Board bidrager derfor til værdiskabelsen - præcist som en bestyrelse gør. Møderne i et Advisory Board handler ikke om at kontrollere, om virksomhedens daglige ledelse følger budgettet samt udøve kontrol og minimerer risici., men i højere grad om at drøfte strategiske, operationelle, organisatorisk og personlige forholde.

 

Ofte kan det være en god idé, at etablere et Advisory Board som forløber for en formel bestyrelse. Efter at Advisory Board er etabeleret og har fungeret i en periode, kan man starte ud med at formalisere forholdene omkring et Advisory Board - såsom at føre referat og udarbejde en forretningsorden.

 

Det er dog altid en god idé at indgå en skriftlig aftale, hvor de gensidige forventninger, fortrolighed samt honorar aftales. Det kan også komme på tale at udforme en specifik NDA (Non Disclosure Agreement).

 

For et fast årligt honorar faciliterer vi 4 møder, hvor agendaen udarbejdes sammen med ledelsen og udsendes i god tid, således at alle deltagere er godt forberedt inden mødet. Et af disse møder vil strække sig over en hel dag med fokus på virksomhedens strategiske planlægning ved hjælp af Business Model Canvas metoden.

Vores 5 trins proces  1. Forstå virksomhedens udgangspunkt
  2. Identifikation udfordringer og behov
  3. indsamling af data
  4. Planlægning af møder og agenda
  5. Faciliering af møder

Pris25.000 kr. årligt - inkluderer facilitering af 4 møder (3 x 3 timer og 1 x 6 timer).

FÅ EN STRATEGI KONSULTATION-

DET ER FØRSTE SKRIDT

KIRSTEIN CONSULTINGVores mission er at være katalysator for vækst hos vores kunder.Vi er et team med fokus på strategi-udvikling for mindre og mellemstore virksomheder. Vi hjælper også med implementering og forankring.

Senest nyt


 

       1. juli 2018

Mikael Elkan er tilknyttet som ny rådgiver indenfor ledelsesudvikling og traditionelle HR-orienterede opgaver.

 

Lor 1. juni 2018

Charlotte Bortolozzo er tilknyttet som rådgiver med speciale indenfor IT strategi og digital transformation.

KontaktinformationerEgegårdsvej 20 B, 2800 Kongens Lyngby


Email: info@kirsteinconsulting.dk


Telefon: 40 52 80 90

Copyright @ Alle Rettigheder Forbeholdes