Advisory Board

Et Advisory Board kan hjælpe med at perspektivere vigtige beslutninger


Hos Kirstein Consulting fokuserer vi på Mindre- og Mellemstore Virksomheder - både enkeltmandsvirksomhed og virksomhed i selskabsform ApS, der ikke er lovpligtig til at etablere en bestyrelse. Men ejeren / ledelsen kan have et ønske om at få en række driftmæssigt, organisatorisk, salgsmæssige eller økonomiske udfordringer belyst i doalog med andre, der ikke er en del af den daglige drift. Her kommer et Advisory Board til sin ret.


Lad os slå fast, at der er forskel på et Advisory Board og en formel bestyrelse (også selv om denne ikke er lovpligtig for virksomheden). En bestyrelse har en lovbestemt ret til at agere og udøve indflydelse i et aktie- og anpartsselskab, der især omfatter et økonomisk og juridisk medansvar samt tilsynspligt.


Et Advisory Board har ikke dette ansvar, men skal udelukkende fungere som sparringspartner og rådgiver og kan derfor være mere uformelle for deltagerne. Et Advisory Board bidrager derfor til værdiskabelsen - præcist som en bestyrelse gør. Møderne i et Advisory Board handler ikke om at kontrollere, om virksomhedens daglige ledelse følger budgettet samt udøve kontrol og minimerer risici., men i højere grad om at drøfte strategiske, operationelle, organisatorisk og personlige forholde.


Ofte kan det være en god idé, at etablere et Advisory Board som forløber for en formel bestyrelse. Efter at Advisory Board er etabeleret og har fungeret i en periode, kan man starte ud med at formalisere forholdene omkring et Advisory Board - såsom at føre referat og udarbejde en forretningsorden.


Det er dog altid en god idé at indgå en skriftlig aftale, hvor de gensidige forventninger, fortrolighed samt honorar aftales. Det kan også komme på tale at udforme en specifik NDA (Non Disclosure Agreement).


For et fast årligt honorar deltager vi på 10 møder, hvor du som ejer beslutter hvilke temaer og udfordringer du ønsker behandlet. Et af disse møder foreslår vi dedikeret til en gennemgang af visionerne for de kommende år.

LAD OS TAGE EN SNAK OM DINE TANKER OG PLANER


DET ER FØRSTE SKRIDT

Vores 5 trins proces  1. Forstå virksomhedens udgangspunkt
  2. Identifikation af udfordringer og behov
  3. Indsamling af data og branche indsigt
  4. Planlægning af møder og agenda
  5. Gennemføre møder
KIRSTEIN CONSULTINGVores mission er at være katalysator for vækst hos vores kunder.Vi er et team med fokus på strategi-udvikling for mindre og mellemstore virksomheder. Vi hjælper også med implementering og forankring.

Senest nyt


 

       1. juli 2018

Mikael Elkan er tilknyttet som ny rådgiver indenfor ledelsesudvikling og traditionelle HR-orienterede opgaver.

 

Lor 1. juni 2018

Charlotte Bortolozzo er tilknyttet som rådgiver med speciale indenfor IT strategi og digital transformation.

KontaktinformationerEgegårdsvej 20 B, 2800 Kongens Lyngby


Email: info@kirsteinconsulting.dk


Telefon: 40 52 80 90

Copyright @ Alle Rettigheder Forbeholdes