Konsulent ydelser

DISRUPTION ER IKKE BLOT ET MODEORD

 

Markeder og konkurrenter ændrer hele tiden konkurrence situationen

 

Er både omsætningen og resultat vigende, så er forretningsmodellen udfordret

 

 

 

 

 

Disruption rammer også salgsindsatsen. Når virsomheder oplever, at både omsætning og indtjening er vigende eller at de har nået et omsætningsplateau, og det er svært at ændrer dette med de sædvanlige tiltag, så er det en god idé at tage forretningsmodellen op til revision. Ligeledes bør virksomhedsejere, der planlægger at sælge deres virksomhed indenfor 5 år, fokusere på at øge værdien af virksomheden samt overveje at identificere potentielle købere, analysere deres forretningsmodel og herefter foretage ændringer til egen forretningsmodel, så der opstår et matchende fit.

 

Parallelt med en optimering af forretningsmodellen er der flere andre indsatser, der kan optimeres.

 

Har du behov for støtte til udvikling af et nyt marked, lancering af et nyt produkt, etablering af en ny salgskanal, omlægning af en pris- og marginalstruktur, udarbejdelse af distributions- og produktlanceringsplaner, identifisering af ny samarbejdspartnere, forhandlere og distributører - så kan vi hjælpe.

 

Vi er gennemfører både specifikke opgaver og større forandringsprocesser. Vi anvender kvantitative og kvalitative analysemetoder til at afdække et indsatsområde.

 

Vi tilrettelægger opgaven og forandringsprocessen, assisterer ved implementeringen og giver sparring til de involverede, der skal viderføre arbejdet.

 

Forretningsmodel innovation

Alle virksomheder kan gennemfører forretningsmodel innovationsprocesser! Fordi dette arbejde tager udgangspunkt i eksisterende produkter, produceret med eksisterende teknologi som leveres til eksisterende markeder.

 

Hos Kirstein Consulting har vi udviklet et letforståelig værktøj til løbende at udforske innovative muligheder med udgangspunkt i virksomhedens nuværende situation, der vil føre til en dybere indsigt i egen forretningsmodel og de muligheder der eksisterer for at tilpasse denne til ændrede markedsvilkår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bag ved hver innovationsproces med sigte på at forbedre forretningsmodellen for en virksomhed eller sektioner heraf, ligger ønsket om at forbedre profitabiliteten og produktiviteten. Dernæst er det vigtigt at erkende, at en virksomhed ofte har flere forretningsmodeller i spil, når der produceres forskellige produkter og ydelser til forskellige kundesegmenter i forskellige markeder.

 

Fordelen ved at anvende et specifikt værktøj til innovationsprocessen er at den gøres mere systematisk og åben, så forretningsmodel innovation bliver en løbende  og inkluderende proces fremfor en isoleret og internt fokuseret hændelse, der gennemføres sporatisk.

 

En forretningsmodel forklarer i sin simpleste udgave de nøglebeslutninger der kollektivt bestemmer, hvordan en virksomhed skaber indtægter, påfører omkostninger og styrer risici.

 

Innovationsprocessen består derfor grundliggende i at udfordre to dimensioner indenfor en virksomhed:

 

 • Produkter: Hvilke produkter tilbydes og hvorfor
 • Beslutninger: Hvem tager beslutninger og hvornår

 

Succesfulde ændringer langs disse dimensioner giver virksomheden mulighed for at ændre forholdet mellem indtægter, omkostninger og risici.

 

Indrømmet - det værktøj ser simpelt ud - men det er også årsagen til at det er effektivt. Dog er der ikke to identiske implementeringer af værktøjet, idet udgangspunktet for enhver virksomhed er forskelligt - selv indenfor samme industri.

 

Opgaven består i først at stille en række spørgsmål med udgangspunkt i de to dimensioner for at opstille en række hypoteser. Dernæst skal disse hypoteser udfordres ved hjælp af en masse data - både fra interne samt eksterne kilder - og der skal gennemføres en nøje planlagt dialog med udvalgte kunder fra de primære kundesegmenter. Formålet er at ændre på de eksisterende produkt og service mix ud fra tre succesfulde strategier:

 

 1. Et snævert markeds- eller produktfokus (f.eks. et specifikt kundesegment med tydeligt identificerbare behov)
 2. Identificere og indføre fællesnævnere på tværs af produktgrupper (f.eks. fælles komponenter)
 3. Etablere en produkt/kunde portfolio med kryds sikring (f.eks. salg til asymmetriske markeder)

 

En løbende analyse af og deraf resulterende omlægning af forretningsmodellen, kan fører til følgende specifikke opgaver (eksempler):

 

Specifikke opgaver:

 

 • Analyse af eksisterende salgskanaler og identificering af nye
 • Etablering af nye forretningsområder
 • Kvalitetssikring ved udarbejdelse af udbud
 • Identificering af nye samarbejdspartnere
 • Analyse af de nærmeste konkurrenter
 • Optimeringsmuligheder i værdikæden
 • Identiifikation af primære og sekundære målgruppe for et produkt eller en ydelse
 • Kortlægning af kunders købsproces og -oplevelse
 • Digitalisering af analoge processer
 • Ny organisationstruktur med flere selvstyrende team
 • Indførelse af målstyringssystem
 • Digitalisering af analoge arbejdsprocesser

LAD OS TAGE EN SNAK OM DINE TANKER OG PLANER

 


DET ER FØRSTE SKRIDT

Vores 5 trins proces

 

 1. Forståelse af opgaven
 2. Indsaling af data og analyse
 3. Udarbejdelse af handlings- og tidsplan
 4. Gennemførelse med milepæl rapportering / justering
 5. Forankring

Tre grupper af indsatser, der hjælper tre typer udfordringer

STAGNERENDE OMSÆTNING

Virksomheden har i flere år oplevet en stagnerende eller direkte faldendeomsætning og dermed reduceret indtjening - også på grund af faldenden marginaler - på trods af at der er ansat flere og anvendt flere ressourcer på at øge indsatsen indenfor de eksisterende rammer og med de kendte metoder. Men resultaterne udbliver.

Forretningsmodellen er udfordret

Virksomheden har i flere år succesfuldt øget omsætningen. Men i en årrække har det ikke længere været muligt at opret-holde denne vækst og omsæt-ningen har plateauet ud.

Grundlæggende er der ikke noget i vejen med forretningsmodellen, det er dog ikke muligt at afkode hvorfor væksten er stoppet. 

Strategien er udfordret

FALDENDE INDTJENING

Er det de rigtige personder, der er sat til at tage beslutninger?

Mange virksomheder må erkende, at det er muligt radikalt at forbedre beslutningstagningen i værdikæden ved blot at se kritisk på hvem der tager beslutninger samt hvordan der tages beslutninger. Tid og talent er her afgørende faktorer.

Eksekveringen er udfordret

DÅRLIG LEDELSESMODEL

SALGSUDVIKLING

#pipeline #salgstræning #konceptualisering

 

 • Operationel marketing indsats
 • Analyse af produkt og ydelser
 • Bedre kundesegmentering
 • Styrkelse af salgsindsats
 • Opbygning af nysalg
 • Evne til at eksekvere i salgsprocessen
 • Ydelsesdifferentiering ift. konkurrenter
 • Potentiale for øget salg

FORRETNINGSUDVIKLING

#værdikæde #digital #data #differentiering

 • Tilpasning af forretningsmodel
 • Digitalisering af kunde "touch points"
 • Det nødvendige databeredskab
 • Oplevet værdi af produkter & ydelser
 • En bedre kundehåndtering
 • Digitale serviceydelser
 • Værdikæde optimering
 • Konkurrentanalyse

ORGANISATIONSUDVIKLING

#talenter #samarbejde #ledelse #kultur

 • Forandringsledelse
 • Performance ledelse
 • Salgsledelse
 • Samarbejde på tværs
 • Ledelse af talenter
 • Konflikthåndtering
 • Inkludering af selvstyrende teams
 

 

 

EMAIL: info@kirsteinconsulting.dk

 

TELEFON: 40 52 80 90

Copyright @ Alle Rettigheder Forbeholdes

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte med at anvende denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.

Læs mere
Godkend