Strategi udvikling


Strategi udvikling


Ikke to virksomheder er identiske!


 

 

Ved hjælp af en række generiske spørgsmål, som vi har anført nedenfor, opbygges et perspektiv som danner basis for en forandringsproces styret af en agil strategi.

 

Herefter tager vi strategi modellen B | I | G i brug.

 

Strategiske spørgsmål:

 • Hvad er vores ambitioner og mål?
 • Hvor vil vi spille og med hvad?
 • Hvordan vil vi vinde?
 • Hvilke kompetencer skal vi besidde?
 • Hvilke ledelsessystemer kræver dette?

 

Strategiske parametre:

 • Synergier?
 • Relateret - ikke-relateret?
 • Stordriftsfordele?
 • Udvidet produktpalette/servicetyper?
 • Forøgelse af toplinjen?
 • Styrkelse af lønsomheden?
 • Potentielle "touch points" (big data vinkel)?
 • Diversificering - mere konklomerattænkning?

 

Tre strategiveje:

 • Kerneforretningen driver vækstsporet
 • Vækst drives af "adjacent" forretninger
 • Vækst drives ud fra en business porteføljetankegang

 

Hvad omfatter strategiudvikling?

 • Fastlæggelse af organisationens fremtidige retning:
 • Kurs - vision - ambition - mål - aktiviteter
 • Forskellige tilgange til strategi:
 • To perspektiver: Ude fra ind / Indefra ud
 • Med eller uden ekstern rådgiver

 

10 strategiske spørgsmål:

 1. Hvilken er de relevante megatrends for virksomheden?
 2. Hvilke strategiske spørgsmål holder ledelsen vågen om natten?
 3. Hvilke produkter / services og kunder er virksomheden mest afhængig af?
 4. Hvad er virksomhedens særlige kompetence / kernekompetence?
 5. Hvilken sensitivitet og sårbarhed har virksomhedens værdikæde?
 6. Hvilke er de mest kritiske mål og performance kriterier virksomheden forsøger at realisere?
 7. Hvad kunne potentielle "game changers" være på kort og længere sigt?
 8. Hvilke 3-5 andre virksomheder i verden synes man er en slags rollemodel?
 9. Har virksomheden ressourcerne og gejsten til løbende at forny sig?
 10. Besidder ledelsen det mindset, de kompetencer, det engagement og det mod, der skal sikre virksomhedens fremtid?

 

En syv trins strategi-raket

 1. Hvad er vores drømme, visioner, ambitioner og mål?
 2. Hvad er kernen i vores virksomhed og hvilke markeder vil vi indtage?
 3. Hvad kendetegner vores konkurrenceposition og konkurrencekraft?
 4. Har vi en organisation, der er gearet til at realisere vores ambitioner?
 5. Har vi de nødvendige ressourcer og kompetencer til at kunne realisere strategien?
 6. Har vi en ledelse og et ledelsessystem, der kan tage hånd om strategiens realisering?
 7. Hvad er de største risici, som kan afspore vores strategiske felttog?

 

En strategisk rammemodel:

 • Kunder og kundeholdninger (aktiverne)
 • Produktportefølje og forretningsmæssig økosystem
 • Det finansielle kredsløb (både input og output)
 • Teknologi og teknologisk infrastruktur
 • Organisatorisk design og kulturlederskab (inklusive talenter)

 

Bestyrelses rolle i strategiudvikling - 5 punkter:

 • Hvilken rolle skal / bør bestyrelsen have heri?
 • Hvad ønskes strategiudviklingen at omfatte og hvilken tilgang?
 • Hvorledes organisere arbejdet og hvem skal deltage (internt-eksternt)?
 • Hvornår skal strategiprocessen være tilendebragt?
 • Hvorledes medvirke til at strategieksekveringen bliver succesfuld?

 

Profil af en forretningsmodel (Business Model Canvas):

 • Kunde segmenter
 • Value proposition (produkter/ydelser)
 • Kanaler (hvordan og hvor kommunikerer vi med vores kunder)
 • Kunderelationer
 • Indtjeningsstrømme
 • Nøgleressourcer
 • Nøgleaktiviteter
 • Nøgle partnerskaber
 • Omkostningsstruktur

 

Vores 4 trins proces


 

 1. Forståelse af nuet
 2. Identifikation af væksthæmmere
 3. Udvikling af transformation
 4. Implementering & opfølgning

 

 

 

 

Lad os hjælpe jer


 

Via en række strategi specifikke spørgsmål, der søger at afdække jeres udfordringer og muligheder, udarbejder vi et gratis oplæg.

FÅ EN STRATEGI KONSULTATION-

DET ER FØRSTE SKRIDT

“However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.”

 

Winston S. Churchill

KIRSTEIN CONSULTINGVores mission er at være katalysator for vækst hos vores kunder.Vi er et team med fokus på strategi-udvikling for mindre og mellemstore virksomheder. Vi hjælper også med implementering og forankring.

Senest nyt


 

       1. juli 2018

Mikael Elkan er tilknyttet som ny rådgiver indenfor ledelsesudvikling og traditionelle HR-orienterede opgaver.

 

Lor 1. juni 2018

Charlotte Bortolozzo er tilknyttet som rådgiver med speciale indenfor IT strategi og digital transformation.

KontaktinformationerEgegårdsvej 20 B, 2800 Kongens Lyngby


Email: info@kirsteinconsulting.dk


Telefon: 40 52 80 90

Copyright @ Alle Rettigheder Forbeholdes