BIG Strategimodel


Strategimodel for MMV

Mange Mindre- og Mellemstore Virksomheder har ofte ikke en proces for at udarbejde og implementere strategien i dagligdagen.

 

Der driftes, ageres og reageres på her og nu hændelser. Markedet bevæger sig, og man flyder med - ikke som den der sætter dagsordenen, men som en dygtig deltager.

 

Hos Kirstein Consulting har vi specialiseret os i at hjælpe MMV’er med at udarbejde en organisk og agil strategi og heraf udledt forretningsplan, der kan implementeres, og som alle i organisationen kan forstå deres rolle i og dermed nemmere kan tage ejerskab af.

Alle bliver klar over deres bidrag til den samlede værdiskabelse.

 

Det overordnede spørgsmål som enhver virksomhed bør stille sig selv hele tiden er:

 

Hvordan forbliver vi relevante for vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere?

 

Vi har udviklet strategimodellen B | I | G, der bygger på tre trin, som skaber vækst-acceleration og værdi.

 

B = Basic | I = Innovative | G = Greatness

 

Først skal det strategiske fundament etableres. Dette trin kaldes BASIC og her anvendes en MMV-tilpasset version af The Business Model Canvas metoden til at gennemgå de 9 væsentligste byggeklodser af enhver virksomhed. Dette foregår i år 0 (nuværende budgetår) samt år 1 (det kommende budgetår).

 

Når fundamentet er etableret, så er vi klar til at se på de innovative tiltag som kræver mod, investering, forandring og mulighvis en smule uro - men som vil skabe et væsentlig spring frem mod de ønskede mål. Vi kalder dette trin INNOVATIVE og anvender en MMV-tilpasset version af Must Win Battles værktøjet til at definere indsatser og projekter. Dette foregår i år 2-3.

 

Nu viser resultaterne sig. Vi når vores mål, skaber vækst på top og bund og udvider/vinder markedsandele. Nu er organisationen ved at være klar til sidste trin - GREATNESS - hvor vi ved hjælp af Blue Ocean Strategy tankegangen finder metoder til at redefinere hvordan vores industri fungerer, vores produkter stiger i forbrugerens anseelse og vores ydelser samt kundebetjening sætter ny standard. Vi disrupter populært sagt vores egen industri, og skaber dermed øget vækst og indtjening. Dette foregår i år 4-5.

 

På den måde opbygges en metode for en agil 5 årige strategiplan, der hele tiden er i trit med markedsudviklingen og organisationens kompetencer.

 

For at dette skal lykkes skal strategiarbejdet og den afledte forretningsplan integreres i dagligdagen hos alle medarbejdere. Her er det er en fordel, at anvende en ekstern strategi facilitator til det indledende arbejde med at formulere og implementere strategien, men også det efterfølgende arbejde med at følge op og monitorere med en fast frekvens.

Her anbefaler vi, at ledelsen samles hvert kvartal sammen med os som facilitator, og opdaterer strategien samt ser på om de opsatte målsætninger nåes, og de anvendte KPI’er fortsat fungerer efter hensigten.

 

Gør klar til en acceleret vækst med B | I | G.

KIRSTEIN CONSULTINGVores mission er at være katalysator for vækst hos vores kunder.Vi er et team med fokus på strategi-udvikling for mindre og mellemstore virksomheder. Vi hjælper også med implementering og forankring.

Senest nyt


 

       1. juli 2018

Mikael Elkan er tilknyttet som ny rådgiver indenfor ledelsesudvikling og traditionelle HR-orienterede opgaver.

 

Lor 1. juni 2018

Charlotte Bortolozzo er tilknyttet som rådgiver med speciale indenfor IT strategi og digital transformation.

KontaktinformationerEgegårdsvej 20 B, 2800 Kongens Lyngby


Email: info@kirsteinconsulting.dk


Telefon: 40 52 80 90

Copyright @ Alle Rettigheder Forbeholdes