MMV Bestyrelse

 

Bestyrelsens rolle i

Mindre- og Mellemstore

Virksomheder

Der findes flere definitioner på MMV-segmentet under danske forhold. Hos Kirstein Consulting segmenterer

 

Små virksomheder er defineret som virksomheder med mindre end 50 fuldtidsansatte, mens virksomheder med under 10 fuldstidsansatte kaldes mikro-virksomheder.

 

 • Mikrovirksomheder: 0-9 fuldtidsansatte.
 • Mindre virksomheder: 10-49 fuldtidsansatte.
 • Mellemstore virksomheder: 50-249 fuldtidsansatte.
 • Store virksomheder: mindst 250 fuldtidsansatte.

 

Desuden er det muligt at segmentere på omsætning. I ovenstående liste erstattes "fuldtidsansatte" med "millioner kroner".

 

Den primære begrundelse for at segmentere således er at kompleksiteten hos virksomheden har nået et nyt niveau. Dette stiller nye krav til både ejere, ledelsen og bestyrelsen.

 

Det er vores erfaring, at når omsætningen passerer 50 millioner, så er det på tide at udvide bestyrelsen med flere kandidater med den rette industri erfaring og bestemte spidskompetencer.

 

Fælles for begge MMV-segmenter er, at bestyrelsesarbejdet kan opdeles i 2 dele:

 

 • Etablering af et Corporate Governance System
 • Etablering af et Samspilskompas med direktionen

 

En af de vigtigste opgaver er, at få etableret et årshjul nøje tilpasset mindre- og mellemstorevirksomhedes behov. Kirstein Consulting har udviklet et generisk årshjul med tre indsatsområder, som vi hjælper virksomheden med at tilpasse og implementere.

 

De tre indsatsområder er:

 

 • DRIFT | KONTROL | STATUS
 • FREMTID | FORANDRING | RELEVANS
 • BESTYRELSEN | DIREKTIONEN

 

 

Samspilskompas med direktionen


Bevare objektivitet

 • Ansættelse, fastholdelse og succession planlægge CEO
 • Direktionens struktur og sammensætning
 • Evaluere CEO og direktion
 • Løn og incentive struktur samt udformning for direktion


Sætte retning

 • Drive værdiskabelsesprocessen ambitiøst og med stort engagement - fastlægge strategiproces og beslutte om strategi – opfølgning, evaluere og korrigere
 • Fastlægge mål og opfølgningsmetode i forhold til CEO og direktion
 • Ambassadør for virksomheden


Monitorere

 • Revisionen, revisionsplan mv.
 • Kontrolopgaver – rapportering, kapitalgrundlag, likviditet, intern revision, risikostyring


Rådgive

 • Udfordre, motivere og udvikle direktionen samt i visse sager rådgiver/konsulent
 • Talent management
 • Værdier og kultur

Corporate Governance System

 

 Ejere / aktionærer

 • Bestyrelsens kompetencer
 • Godkendelse af incentives
 • Valg af revisor
 • Vedtægtsforhold mv.
 • Væsentlige kapitalforhold
 • Ejerstrategi

 

 Bestyrelsen

 • Direktionen
 • Strategi & Forretningsmodel
 • Risikostyring
 • Sikring af forsvarlig organisation og processer
 • Kapitalgrundlag og regnskab
 • Bestyrelsens kompetencer og funktionsmåde
 • Usædvanlige store dispositioner
 • Compliance

 

 Direktionen

 • Strategi-implementering
 • Daglig ledelse
 • Organisation
 • Opfølgning og rapportering

 

RÅDGIVE

MONITOR

OBJEKTIVITET

RETNING

KIRSTEIN CONSULTINGVores mission er at være katalysator for vækst hos vores kunder.Vi er et team med fokus på strategi-udvikling for mindre og mellemstore virksomheder. Vi hjælper også med implementering og forankring.

Senest nyt


 

       1. juli 2018

Mikael Elkan er tilknyttet som ny rådgiver indenfor ledelsesudvikling og traditionelle HR-orienterede opgaver.

 

Lor 1. juni 2018

Charlotte Bortolozzo er tilknyttet som rådgiver med speciale indenfor IT strategi og digital transformation.

KontaktinformationerEgegårdsvej 20 B, 2800 Kongens Lyngby


Email: info@kirsteinconsulting.dk


Telefon: 40 52 80 90

Copyright @ Alle Rettigheder Forbeholdes