MMV Bestyrelse

 

Bestyrelsens rolle

Bestyrelsens rolle bygger på et corporate governance system, et årshjul samt et samspilskompas. Det er dog vigtigt at tilpasse dette til daglidagen hos Mindre- og Mellemstore Virksomheder

Hvornår er det en god idé, at etablere en bestyrelse? Det afhænger er mange forhold. Et aktieselskab skal have en bestyrelse, mens det ikke er noget krav for anpartsselskaber. Det er desuden muligt at starte ud med et Advisory Board.

 

En søgning på internettet afslører, at der findes flere måder, at størrelses-segmentere virksomheder på. Dog er udgangspunket oftes enten antallet af fuldtidsansatte eller omsætning i millioner kroner.

 

Vi anvender følgende segmentering, hvor det enten er antallet af fuldstidsansatte eller millioner kroner, der sættes bag tallet:

 

 • Mikro : 0-9
 • Mindre : 10-49
 • Mellemstore : 50-249
 • Store : 250-499
 • Meget Store: > 500

 

Den primære begrundelse for at segmentere således er, at kompleksiteten i både drift og organisering ofte stiger for hvert plateauskift. Dette stiller nye krav til både ejere, ledelsen, medarbejdere og bestyrelsen.

 

At etablere en bestyrelse giver mening, når ejerne ønsker et organ, hvor tillid og fortrolighed er givet, og hvor personer med specifikke kompetencer hjælper med at formulere en langsigtet strategi for værdiskabelse. Desuden hjælper bestyrelsen med at udføre en kontrolfunktion.

 

Det er vores anbefaling, at udvide bestyrelsen med flere kandidater med den rette industri erfaring og kompetence, når omsætningen passerer 50 millioner.

 

Fælles for MMV-segmentet er, at bestyrelsesarbejdet kan opdeles i 3 dele:

 

 • Etablering af et Corporate Governance System
 • Etablering af et Årshjul
 • Etablering af et Samspilskompas med direktionen

 

 

 

Corporate Governance System

 Ejere / aktionærer

 • Bestyrelsens kompetencer
 • Godkendelse af incentives
 • Valg af revisor
 • Vedtægtsforhold mv.
 • Væsentlige kapitalforhold
 • Ejerstrategi


 Bestyrelsen

 • Direktionen
 • Strategi & Forretningsmodel
 • Risikostyring
 • Sikring af forsvarlig organisation og processer
 • Kapitalgrundlag og regnskab
 • Bestyrelsens kompetencer og funktionsmåde
 • Usædvanlige store dispositioner
 • Compliance


 Direktionen

 • Strategi-implementering
 • Daglig ledelse
 • Organisation
 • Opfølgning og rapportering


RÅDGIVE

MONITOR

OBJEKTIVITET

RETNING

Samspilskompas

Bevare objektivitet

 • Ansættelse, fastholdelse og succession planlægge CEO
 • Direktionens struktur og sammensætning
 • Evaluere CEO og direktion
 • Løn og incentive struktur samt udformning for direktion

 

Sætte retning

 • Drive værdiskabelsesprocessen ambitiøst og med stort engagement - fastlægge strategiproces og beslutte om strategi – opfølgning, evaluering og korrigereing
 • Fastlægge mål og opfølgningsmetode i forhold til CEO og direktion
 • Ambassadør for virksomheden

 

Monitorere

 • Revisionen, revisionsplan mv.
 • Kontrolopgaver – rapportering, kapitalgrundlag, likviditet, intern revision, risikostyring

 

Rådgive

 • Udfordre, motivere og udvikle direktionen samt i visse sager rådgiver/konsulent
 • Talent management
 • Værdier og kultur

Kirstein Consulting har udviklet et Årshjul med tre indsatsområder, som vi hjælper virksomheden med at tilpasse og implementere.

 

De tre indsatsområder dækker:

 

 • DRIFT | KONTROL | STATUS
 • FREMTID | FORANDRING | RELEVANS
 • BESTYRELSEN | DIREKTIONEN
 

 

 

EMAIL: info@kirsteinconsulting.dk

 

TELEFON: 40 52 80 90

Copyright @ Alle Rettigheder Forbeholdes