Få de rette talenter

 

Jagten på de rette

 T A L E N T E R

Der findes 7 generationstyper. Er din virskomhed klar til at favne alle disse på samme tid?

For at implementeringen af en god strategiplan skal lykkes kræves det, at rigtige mange faktorer spiller sammen. Og to af de vigtigste faktorer er - tilgang til:

 

  • Talenter
  • Kapital

 

Kapital er ikke længere en knap faktor, og der findes mange alternativer til den traditionelle kassekredit. Men en knap faktor er de rigtige talenter med de nødvendige spidskompetencer.

 

Og en afledt konsekvens af at ansætte stærke talenter med et reelt behov for at øge direkte indflydelse på værdiskabelsen er, at den trationelle hierarkiske organisations struktur skal erstattes af en fladere struktur med flere selvstyrende teams, der er bedre egnet til at udnytte talentmassen.

 

Er der ikke opbakning til at implementere en ny og mere agil organisationsmodel, så vil de virkelig stærke talenter ofte søge væk. Det gælder om at sikre, at nøgle talenter - uanset organisatorisk placering - er involveret i større strategiske beslutninger. Fordi udnyttelse af finansiel kapital og menneskelig kapital er nøglen til succes.

 

I takt med at organisationen vokser, så medfører den hierarkiske organisering øget kompleksitet og disatance og vigtigst af alt - mindre informationsflow og mindre indflydelse - to aspekter, som forskere har konstateret er de mest afgørende for at kunne holde, udvikle og drage nytte af firmaets talent masse.

 

Målet er at udvikle ledere og ansatte, så organisationen står stærkere og kan møde forandringer og udfordringer. Hos Kirstein Consulting tilbyder vi:

 

  1. At etablere et ledelsessystem og en kultur, der støtter op omkring fokus på individet og plads til at talenter kan udfolde sig og bidrage.
  2. At etablere en organisationsstruktur - ofte baseret på selvstyrende teams og nye interne processer - der understøtter den overordnet strategi og implementering af denne.

 

Vi tager altid udgangspunkt i jeres nuværende situation, rammer og vilkår.

 

Herefter udarbejdes en trinvis plan for den mulige organisering, der altid starter med ledelsen for at beslutte hvordan hele organisationen involveres i den valgte strategi.

 

Vi udarbejder forslag til hvorden de interne processer kan forbedres, og hvilke redskaber der kan implementeres for at styrke informationsdeling og effektivitet.

 

 

 

EMAIL: info@kirsteinconsulting.dk

 

TELEFON: 40 52 80 90

Copyright @ Alle Rettigheder Forbeholdes