Få de rette talenter


Jagten på de rette

T A L E N T E R

For at implementeringen af en god strategiplan skal lykkes kræves det, at rigtige mange faktorer spiller sammen. Og to af de vigtigste faktorer er - tilgang til:


  • Talenter
  • Kapital


Kapital er ikke længere en knap faktor, og der findes mange alternativer til den traditionelle kassekredit. Men en knap faktor er de rigtige talenter med de nødvendige spidskompetencer.


Og en afledt konsekvens af at ansætte stærke talenter med et reelt behov for at øge direkte indflydelse på værdiskabelsen er, at den trationelle hierarkiske organisations struktur skal erstattes af en fladere struktur med flere selvstyrende teams, der er bedre egnet til at udnytte talentmassen.


En artikel i Forbes beskriver følgende 5 organisationsmodeller (vi har bevaret de engelske termer i mangel af et dansk ord for trin 4 og 5):


  1. The traditional hierarchy
  2. Flatter
  3. Flat
  4. Flatarchies
  5. Holacratic


hvor specielt trin 3-4 er organisationsmodeller der passer godt på MMV'er, og som kan medvirke til en markant revitalisering af virksomhedens fremdrift og evne til at tiltrække de rette talenter. Trin 2 er velegnet til større virksomheder, der søger at implenetere en bedre informationsdeling og involvering.


Dette medfører følgende hovedprioriteter for den administrerende direktør. For det første er at sikre opbakning i direktionen. Er der ikke opbakning til at implementere en ny og mere agil organisationsmodel, så vil de virkelig stærke talenter ofte søge væk. Dernæst sikre, at HR-afdelingen arbejder tæt sammen med økonomi-afdelingen.


Når der er fælles fodslag mellem CEO, CFO og CHRO, så går arbejdet igang med at


Identificere, rekruttere, udvikle og implementere talenter


samt at sikre, at nøgle talenter - uanset organisatorisk placering - er involveret i større strategiske beslutninger. Fordi udnyttelse af finansiel kapital og menneskelig kapital er nøglen til succes.


I takt med at organisationen vokser, så medfører den hierarkiske organisering øget kompleksitet og disatance og vigtigst af alt - mindre informationsflow og mindre indflydelse - to aspekter, som forskere har konstateret er de mest afgørende for at kunne holde, udvikle og drage nytte af firmaets talent masse.


Målet er at udvikle ledere og ansatte, så organisationen står stærkere og kan møde forandringer og udfordringer.


Hos Kirstein Consulting hjælper vi MMV-virksomheder med 2 indsatser:


  1. At etablere et ledelsessystem og en kultur, der støtter op omkring fokus på individet og plads til at talenter kan udfolde sig og bidrage.
  2. At etablere en organisationsstruktur - ofte baseret på selvstyrende teams og nye interne processer - der understøtter den overordnet strategi og implementering af denne.


Vi tager udgangspunkt i jeres nuværende situation, rammer og vilkår.


Herefter udarbejdes en trinvis plan for den mulige organisatoriske forandring, der altid starter med ledelsen for at identificere hvordan hele organisationen involveres i den valgte strategi.


Vi udarbejder også forslag til hvorden de interne processer kan forbedres og hvilke redskaber, der kan implementeres for at styrke informationsdeling og effektivitet.

KIRSTEIN CONSULTINGVores mission er at være katalysator for vækst hos vores kunder.Vi er et team med fokus på strategi-udvikling for mindre og mellemstore virksomheder. Vi hjælper også med implementering og forankring.

Senest nyt


 

       1. juli 2018

Mikael Elkan er tilknyttet som ny rådgiver indenfor ledelsesudvikling og traditionelle HR-orienterede opgaver.

 

Lor 1. juni 2018

Charlotte Bortolozzo er tilknyttet som rådgiver med speciale indenfor IT strategi og digital transformation.

KontaktinformationerEgegårdsvej 20 B, 2800 Kongens Lyngby


Email: info@kirsteinconsulting.dk


Telefon: 40 52 80 90

Copyright @ Alle Rettigheder Forbeholdes