266-modellen

266-modellen


Seks forandringsdrivere har adgørende betydning for evnen til at skabe vedværende værdi og en attraktiv arbejdsplads


Vi kalder dem "drivers" og deler dem op i 2 "forces" - en indre kraft og en ydre kraft. Når disse 2 forces og 6 drivers trækker i samme retning, vil organisationen opleve et helt unikt momentum, der sender virksom-heden væk fra "red ocean" over i "blue ocean" med langt større værdiskabelse som resultat.

Vi tror ikke længere på etablering af vedvarende konkurrencefordele, men vi tror på, at der kan skabes en kultur, mentalitet og agilitet, der sikrer, at der vedvarende skabes konkurrencefordele. 

En bevisthed om disse 2 forces og 6 drivers er en forudsætning for at aktivere 6 vigtige forretningsaktiviteter - "enablers" - startende med forretningsmodellen på øverste niveau, der fører til en strategi-formulering, der atter udmynter sig i en årlig forretningsplan. Herefter formuleres alle indsatser, processer optimeres og ressourcer allokeres i en iterativ proces, der aldrig stopper, men justeres baseret på ændringer i de seks forandringsdrivere..

266-modellen

OMDØMME


Et stærkt brand er vigtigt - men et positivt omdømme er vigtigere

UNIKHED


At være unik og være kendt for det, er afgørende for værdiskabelsen 

INNOVATIONSEVNE


At kunne innovere er en forudsætning for at være unik

ROLLER


En tydelige fordeling af ansvar og opgaver styrker innovationen

PSYKOLOGI


Innovation trives godt i teams, hvor samspillet fungerer optimalt

ORGANISATION


Nye samarbejdsformer og ledelses-stil kræves for at tiltrække talenter 

FORRETNINGSMODEL


En forretningsmodel er fundamentet for unikhed og værdiskabelse

STRATEGI


Strategi er definition af retning, prioritering og fravalg

FORRETNINGSPLAN


Den årlige plan for eksekvering af de strategiske valg og fravalg 

INDSATSER


Målbare aktiviteter for teams og individer med tidshorisont og KPI

PROCESSER


De væsentligste arbejdsgange hvor optimering skaber øget effektivitet

RESSOURCER


De væsenligste aktiver, der sikrer vedvarende unikhed 

 

 

EMAIL: info@kirsteinconsulting.dk

 

TELEFON: 40 52 80 90

Copyright @ Alle Rettigheder Forbeholdes

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte med at anvende denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.

Læs mere
Godkend