Forretningsmodel

FORRETNINGSMODEL

Det er vigtigt ikke at forveksle forretningsmodel, strategi og forretningsplan med hinanden - de er ikke engang overlappende - og det sker desværre alt for ofte.


En måde at synliggøre forskellen i disse begreber på, er ved at sætte en tidshorisont på:


 • Forretningsmodel: +5 år
 • Strategi: +2 år
 • Forretningsplan: 1-2 år
 • Indsatser: < 1 år


En forretningsmodel beskriver hvordan en virksomhed skaber, levere og fastholder værdi ved at definere HVEM, HVAD, HVORDAN og HVORFOR.


Innovation af en forretningsmodel medfører, at mindst to af disse dimensioner ændres. Og det er vigtigt at acceptere, at innovation af forretningsmodel er bidende nødvendigt i en verden, der konstant ændre sig i et accellererende tempo år for år.


Og en praktisk måde at gennemføre innovation på forretningsmodellen er ved at anvende "The 4-Dimensional Concept" fra universitetet i St. Gallen, hvor forretningsmodellen er beskrevet med udgangspunkt i fire dimensioner:


 1. HVEM er de primære kunder?
 2. HVAD leveres til kunderne / HVAD sætter kunden pris på?
 3. HVORDAN skaber og leverer virksomheden værdi?
 4. HVORFOR er forretningsmodellen financiel sund?


De vigtigste hindringer for at innovere en forretningsmodel er:


 • At overvinde den dominerende firma logik
 • At ændre den indbygget organisatoriske modstand mod forandring
 • At ændre adfærd & kultur
 • At eliminere barrierer og aktivere de rette forretningsaktiviteter

Skal alle virkomheder løbende forholde sig til deres forretningsmodel - og er det især relevant for små- og mellemstore virksomheder (SMV'er)?


Det korte svar er "ja" - især hvis en eller flere nøgletal (KPI'er) begynder at udvikle sig i den forkerte retning (læs mere om hvilke nøgletal der er relevante for SMV'er her).


Og det er ikke en opgave man som virksomsejer / leder behøver at være nervøs for at tage fat på. Hvis to eller flere af hjørnepælene Hvem, Hvad, Hvor og Hvorfor ændrer sig, så skal arbejdes med at revurdere forretningsmodellen og herefter strategien og forretningsplanen påbegyndes. 


Og dette er ikke en øvelse der gennemføres 1-2 gange årligt i forbindelse med en strategidag. Det er nødvendigt med en løbende monitorering af nøgletal, kunder, konkurrenter, leverandører, samarbejdespartnere, markedstrends og teknologier. 


Ledelsen og hele organisationen skal være klar til at løse denne opgave og ofte er det nødvendigt med en forudgående træning af alle involverede samt introduktion til nogle pragmatiske og situationel blanding af strategiske værktøjer med det formål at skabe muilighed for organisationen at agere agilt og stratgisk i under kompleks erhvervssbetingelser.Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte med at anvende denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.

Læs mere
Godkend