Innovationsevne

INNOVATIONSEVNE

Det er ikke nok bare at tænke nyt og få ideer som virksomhed. Ideerne skal også kunne omsættes til konkurrencefordele i form af konkrete produkter, services, forretningsmodeller, salgs- og marketingtiltag eller processer.


Iflg. en McKinsey undersøgelse, så er 94% af den øverste ledelse ikke tilfreds med deres virksomheds innovationsevne (HBR, Nov-Dec 2019).

Vi tror, at det skyldes, at de ikke har løst en enorm underliggende hindring: de daglige rutiner og ritualer, der kvæler innovation.


Mange virksomheder oplever, at de iværksætter interne projekter med det formål at skabe nye produkter, ydelser og processer - lad os kalde dem innovationstiltag. En ligeså ofte erkendelse er, at disse innovationstiltag ikke bliver til noget, hvilket resulterer i, at mange gode ideer ikke omsættes til konkret værdi for virksomheder. Organisationen mangler et velfungerende innovationsdesign - hvilket er en proces og plan for hvordan man etablerer og udnytter sin innovationsevne, så det ikke længere er op til tilfældigheder, om de munder ud i noget konkret. Det er simpelthen en plan og et design for hvordan man går fra idé til udvikling og videre til implementering.


Innovation i etablerede virksomheder kan deles op i 3 spor, og er knyttet til 3 organisatoriske tilstande:


  1. Optimerende innovation - den gule organisation
  2. Augmenterende - den grønne organisation
  3. Muterende - den blå organisation


Disse 3 innvationsbegreber er bl.a. beskrevet af Kris Østergaard i hans bog "Sådan digitaliserer man en kop kaffe". Vi har hertil knyttet 3 organisatoriske tilstande, som er en forudsætnig for at innovationsevnen er til stede. Det optimale er, at virksomhederne kan udføre alle 3 innovationsspor parallelt og samtidigt. Dette er dog de færreste virksomheder, der er kommet hertil.


Optimerende innovation er en lille forbedring af et eksisterende produkt eller service, som giver en konkurrencefordel i en kortere periode. Det er denne tilstand de fleste virksomheder og organisationer befinder sig i. 

Argumenterende innovation giver en konkurrencefordel på mellemlang sigt og er f.eks. digitale transformationsprojekter, hvor det handler om at opgradere organisationens kompetencer, ydelser og processer ved hjælp af digitale værktøjer og teknologiske tiltag - f.eks. automatiseringsrobotter i ERP-systemet. Dette er primært relevant for etablerede virksomheder, idet mange nystartede virksomheder er "born digital".


Ofte er det dog organisationskulturen, der er den største hindring for at gå fra en optimerende til en augmenterende innovationsevne. Kulturen skal transformeres, og der skal implementeres et innovationsdesign, så en tilstrækkelig stor andel af organisationen trives i en tilstand af måske ikke ligefrem konstant forandring, men frekvent forandring. Vi kalder det at gå fra den gule organisation til den grønne organisation, hvor forhold der bremser innovationsevnen er elimineret. 


Men som virksomhed skal man også kunne innovere på lang sigt - dvs. give teams og individer mulighed for at at arbejde med innovationer, der skaber en fordel på lang sigt, dvs. genopfinde virksomhedens fremtidige indtjeningsgrundlag, som meget vel kan være radikalt forskelligt for hvad der udgør indtjeningsgrundlaget i dag. Ofte foregår denne form for innovation med udgangspunkt i nye forretningsmodeller eller nye produkter/ydelser, som kunderne end ikke var klar over de havde behov for. 


Når organisationen bevæger sig fra gul til grøn til blå tilstand (organisatorisk innovation), så er det minimum 1 af følgende 3 komponenter, der er radikalt forandret:


  1. Virksomhedsrutiner
  2. Arbejdspladsorganisering
  3. Eksterne relationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte med at anvende denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.

Læs mere
Godkend