Roller

ROLLER

En agile organisationsstruktur hviler på en række principper, der medfører et opgør med den klassiske opfattelse af organisationsstruktur.


 • Selvstyrende teams
 • Høj grad af personligt ansvar hos den enkelte medarbejder
 • Højt niveau af tillid mellem ledelse og de selvstyrende teams
 • Kontrol og opfølgning er minimalt
 • Decentrale beslutninger
 • Kontinuerlig forbedring, udvikling og læring 


I alle organisation af en vis størrelse, der skal agere mere omstillingsparat (agilt) for at imødekomme en hastigt forandrende markedssituation, er det nødvendigt, at alle medarbejdere involveres i operationelle beslutninger, og har muligheden for at bidrage til udformning af forretningen. Kombineres dette med en flad organisationsstruktur fremmer det kulturen, det kollektive sammenhold og samarbejde.


Når vi ser på roller i en organisation, så er der to vigtige faktorer, der skal monitoreres. Nemlig "Adfærd" og "Evner" i relation til det der ændrer sig og er dynamisk. Hvordan det enkelte individ agerer og påvirker (Adfærd) samt bidrager og accelererer (Evner) helheden i en periode med forandring.

Den nødvendige indsigt opnåes ved at anvende nogle af nedenstående værktøjer:


 • Kompetenceafklaring
 • Observationer
 • Optagelser af samtaler, møder og interviews
 • Udviklingssamtaler
 • SHL - kompetencetest
 • LSP-opgave- og kompetencematch


Bl.a.  er en SHL test skabt til at vurdere evner ift. at tilegne sig ny viden og evnen til at træffe de bedste beslutninger baseret på logik, . Derudover viser den også hvor hurtigt man er er til at forstå nyt materiale, få overblik og forstå komplekse sammenhænge.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte med at anvende denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.

Læs mere
Godkend