Advisory

Et Advisory Board kan hjælpe med at perspektivere vigtige beslutninger samt drøfte strategiske, operationelle og personalemæssige forhold

Et Advisory Board er relevant hos personligt ejede selskaber og ApS'er.


Ejeren og ledelsen kan få en række driftmæssigt, organisatorisk, salgsmæssige eller økonomiske udfordringer belyst i dialog med eksterne personer med relevante kompetencer, der ikke er en del af den daglige drift. 

 

Der er forskel på et Advisory Board og en formel bestyrelse. En bestyrelse har en lovbestemt ret til at agere og udøve indflydelse i et aktie- og anpartsselskab, der især omfatter et økonomisk og juridisk medansvar samt tilsynspligt. Et Advisory Board har ikke dette ansvar, men skal udelukkende fungere som sparringspartner og rådgiver, og kan derfor være mere uformelt for deltagerne. Et Advisory Board bidrager derfor direkte til værdiskabelsen - præcist som en bestyrelse gør - og det er muligt at konfigurere et Advisory Board med lige netop de kompetencer, der er brug for i en periode.

Møderne i et Advisory Board handler ikke om at kontrollere om virksomhedens daglige ledelse følger budgettet samt udøver kontrol og minimerer risici, men i højere grad om at drøfte strategiske, operationelle, organisatorisk og personalemæssige forhold.

 

Det kan være en god idé, at etablere et Advisory Board som forløber for en formel bestyrelse. Efter at et Advisory Board er etableret og har fungeret i en periode, kan man starte ud med at formalisere forholdene omkring et Advisory Board - såsom at føre referat og udarbejde en forretningsorden. 

 

Det er desuden en god idé at indgå en skriftlig aftale, hvor de gensidige forventninger, fortrolighed samt honorar aftales. Det kan også komme på tale at udforme en specifik NDA (Non Disclosure Agreement).

 

For et fast årligt honorar deltager vi på 6 møder, hvor du som ejer beslutter hvilke temaer og udfordringer du ønsker behandlet. Et af disse møder foreslår vi dedikeret til en gennemgang af strategien og forretningsplanen for det kommende år.

Referencer

Eksempel på Advisor Board opgaver

 • Rådgivning på konkrete initiativer
 • Sparring med ejerlederen
 • Aktivering af eget netværk
 • Etablere struktur, proces og mål samt sikre fastholdelse
 • Input til digital transformation
 • Input til optimering af bl.a. drift, salg, produktion, finansiering
 • Input til styrkelsen af innovationsevne
 • Input til internationalisering og "go-to-market" plan

4 trins opstartsproces

 

 1. Forstå virksomhedens udgangspunkt
 2. Identifikation af udfordringer og behov
 3. Indsamling af data og branche indsigt
 4. Planlægning af møder og agenda

Advisory Board 1: Årlig pris kr. 40.000

 

 • Opstartsproces
 • 6 årlige møder
 • Forslag til omsætningsvækst 
 • Forslag til optimering af indtjening
 • Dialog om strategi
 • Dialog om forretningsplan
 • Dialog om organisation
 • Personlig sparring