Tilgang

INDFRI DET FULDE POTENTIALE


Vi hjælper med at formulere og implementere forretningsstrategi samt optimere driften via projekter, processer, mennesker og teknologi

The future is here, it´s just unevenly distributed

 

 

Citatet stammer fra futuristen William Gibson, og passer meget godt på den situation mange mindre og mellemstore virksomheder befinder sig i. Nye teknologier, digitalisering og unikke forretningsmodeller skaber muligheder.

Vores mission er at fungere som vækst katalysator via rådgivning, metoder og services, der skaber øget værdi.

CONSULTING

 

Med udgangspunkt vores strategiske rammeværk Model-266får virksomheden indsigt i egen forretningsmodel, etablerer en vækststrategi og en forretningsplan, der bliver implementeret.

ADVISORY

 

I et struktureret forløb - der minder om hvordan en bestyrelse arbejder - vil vi fungere som sparringspartner og rådgiver med dyb fokus på den daglige drift og hjælp til at udforme nødvendige transformationsinitiativer.

SERVICES

 

Vi tilbyder nogle specifikke ydelser der kortvarrig supplerer organisationen med en manglende kompetence.

Desuden afholder vi kurser, der adresserer nogle specifikke ledelsesmæssige udfordringer.

VORES TILGANG

 

 

Vi tænker på hvordan forudsætningerne for vedvarende værdiskabelse etableres og implementeres.


Vi studerer innovative forretningsmodeller, der kan forbedre evnen til at konkurrere, skabe værdi samt understøtte en udfordrende og spændende hverdag.


Vi hjælper virksomheder med at udvikle strategier samt at motivere og engagere medarbejderne til at implementere.

Forståelse af Nuet

Via interviews af nøglemedarbejdere og industrieksperter samt analyse af markedet og konkurrencesituationen

Beskrivelse af Transformation

Vi udarbejder en transformationsplan med udgangspunkt i Model 266, der er nøje tilpasset hverdagen for en MMV

Identifikation af Vækstpotentiale

Via analyse af forretnings- og markedsdata finder vi frem til de mulige vækstområder og potentielle væksthæmmere

Implementering & Opfølgning

Vi udarbejder en iplementeringsplan, der brydes ned i indsatser inkl. målepunkter og succeskriterier med udgangspunkt i Model 266

HVORDAN VI HJÆLPER

 

 

De strategiplaner, vi udarbejder sammen med vores kunder, er korte, let forståelige, målbare og agile,

hvorfor de kan anvendes af alle i en travl hverdag.

 

Vi tilbyder desuden en løbende revurdering af strategien med en fast frekvens, som kan lægges ind i årshjulet.

 

En strategi giver ikke mening, hvis den ikke flytter medarbejdere, samarbejdspartnere og hele virksomheden

i retning mod en vedvarende styrkelse af konkurreceevnen og værdiskabelsen.

 

Dette stiller store krav til strategiens formulering, implementering og løbende opdatering, så den fungerer i hverdagen.

VORES KUNDER