Model 266

Model 266 - Et nyt strategisk rammeværk


En ydre og indre kraft (2) med stærke forandringsdrivere (6) styrer formulering af et stærkt strategi fundament.

Strategi udvikling og implementering styres af kritiske forretningsaktiviteter (6).


266-modellen

Model 266 er også velegnet til at facilitere forretningsudvikling på bestyrelsesniveau.


Nedenstående 4 scenarier har alle forskellige udfordringer, der kan adresseres med Model 266Med udgangspunkt i Model 266 hjælper vi bl.a. med at udarbejde en strategi (2-3 års horisont) og heraf afledt forretningsplan (1-års horisont), der kan implementeres (via kvartalsvis planer), og som alle i organisationen kan forstå deres rolle i og tage ejerskab af.